Výsledky hlasovania

Harmonogram

Verejné stretnutia

13.2. a 7.3.2023

Posielanie projektov

do 30.4.2023

Prezentácia projektov 

6.6.2023

Hlasovanie o projektoch

12.6. - 25.6.2023

Realizácia projektov

od 1.7.2023

Hlasovanie

Milé Dubničanky, milí Dubničania. 

Ďakujeme vám za váš názor a aktívne zapojenie sa do hlasovania. V súčasnosti prebieha realizácia šiestich víťazných projektov participatívneho rozpočtu 2023.